صفحه اول
صفحه اول
English  
 
  • امور سهام
شركت رهياب رايانه گستر در تاريخ 1377/12/01به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ثبت 148206 مورخ 1377/11/29 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .
سرمایه اولیه شرکت صدمیلیون ریال بوده لیکن مطابق با افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/07/23 از مبلغ 100.000.000 ریال متشکل از 10.000 سهم 10.000 ریالی به مبلغ 5.100.000.000 ريال متشكل از 510.000 سهم 10.000 ريالي با نام افزایش یافت.

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان سهامدار تعداد سهم درصد سهم
1 شرکت تایدواتر خاورمیانه 505,908 بیش از 99 درصد
2 سایر سهامداران 4,020 کمتر از یک درصد

بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1390/12/29 شرکت مکلف به انجام امور لازم جهت ورود به بازار بورس گردید و بر این اساس مقرر گردید ابتدا سرمایه شرکت به 50.000.000.000 ریال افزایش و پس از آن نوع شرکت به سهامی عام تغییر داده شده و سهام آن از طریق بازار بورس عرضه گردد.
سامانه هاي کاربردي خدمات و محصولات درباره رهياب
                
تمامي حقوق براي شرکت رهياب رايانه گستر محفوظ است. ©